مقالات

 نحوه تیکت زدن در پرتال نیکان

1) از طریق آدرس www.nikan.co  وارد پرتال داخلی شرکت نیکان شوید .   2) سپس وارد ناحیه...