مشتریان گرامی به اطلاع می رساند جهت ارتقای سرویس هاستینگ در روز پنجشنبه مورخ 31 تیر ماه در بازه ی 3 صبح الی 6 صبح با اختلال وقطعی در سرویس خود مواجه خواهید بود و از ساعت 6 صبح الی 11:30 صبح سرویس در دسترس بوده ولی تغییرات شما در سایت و دیتابیس ذخیره نخواهد شد، به این صورت که در ساعت 11:30 صبح دیتابیس و سایت به وضعیت ساعت 6 صبح بازگردانده خواهد شد.
پیشاپیش از همراهی شما در این بازه سپاسگزاریم و نهایت تلاش خود را خواهیم نمودیم که در کوتاه ترین بازه ی ممکن اقدامات فنی به اتمام رسد.


Wednesday, July 20, 2016 ۳۰ تیر ۱۳۹۵

« برگشت